logo bilzen

Disclaimer & privacybeleid

Disclaimer & privacybeleid

Disclaimer
Deze website biedt gratis info en een aantal diensten aan. We doen onze uiterste best om alle informatie op de pagina’s up-to-date te houden. Een foutje kan echter altijd gebeuren, Wilt u op basis van bepaalde teksten bijvoorbeeld een juridische actie ondernemen, informeer dan steeds naar de laatste officiële versie. Merkt u op dat er onjuiste of onvolledige informatie vermeld is, dan mag u ons dit steeds melden.  Voor beide kunt u ons contacteren via info@bilzen.be. Stad Bilzen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. Het Bilzers stadsbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade opgelopen bij het gebruik van deze website.  Onze website bevat ook hyperlinks of verwijzingen naar andere informatiebronnen.  Wij bieden geen garantie met betrekking tot de inhoud van of de toegang tot deze sites. Stad Bilzen kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het resultaat kunnen zijn van het gebruik van deze links.  De toegang tot en het gebruik van deze website vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen met betrekking tot de website zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Privacy

Op onze website worden op verschillende plaatsen persoonlijke gegevens gevraagd.  Vermits er geen anonieme meldingen of aanvragen worden behandeld, dient u persoonsgegevens in te vullen als u van deze services gebruik wil maken. Dit is ook nodig wanneer u zich inschrijft op een nieuwsbrief, wanneer u informatie vraagt of een meldingsformulier invult.  De persoonsgegevens die u als bezoeker bij de registratie ingeeft, worden opgenomen in onze database. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om u als gebruiker op de hoogte te kunnen houden van de stand van zaken van een melding of aanvraag. De gegevens worden ook gebruikt in het kader van de afhandeling van de bewuste melding of aanvraag. Ze blijven bewaard zolang het nodig is de gegevens over een melding of een aanvraag af te handelen. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden, enkel aan diensten die tot het stadsbestuur behoren. Het stadsbestuur van Bilzen verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u ons steeds contacteren via info@bilzen.be.